M.SC.[MATHEMATICS] 1991-1993 BATCH

1.ARUNA KORATALA 15.PADMALATHA B 29.SUBBARAMAIAH V.
2.CHENDRA SEKHAR B. 16.PUSHPALATHA J. 30.THIRUPATHAIAH K.
3.DURGA RANI V. 17.RADHIKA M. 31.VENKATA RAMANA N.
4.GNANESWARA RAO K. 18.RAJA K. 32.VEENA OBIREDDY
5.INDIRA A. 19.RAMA KANAKA DURGA K. 33.VIJAYA LAKSHMI K.
6.KAMESWARA RAO K. 20.SARALA Y. 34.VENKATA RADHIKA E.
7.KISHORE KUMAR V. 21.RAMA YOGESWARA RAO M. 35.VENKATA RAO K.
8.KOMALA DURGA G. 22.SAMBAIAH K. 36.RAMACHANDRAM V.V.S.
9.KRISHNA REDDY M. 23.SATYA VANI J. 37.UDAYA SANKARA REDDY T.
10.KRISHNA VENI CH. 24.SIVAJI N. 38.HANUMANTHA RAO M.
11.LAKSHMI V. 25.SRIVIIDYA N. 39.RAGHAVA SWAMY P.
12.MALLIKHARJUNA REDDY K. 26.PREMKUMAR D.S.
13.NAGAMANI V. 27.SRINIVASA RAO V.
14.NALINISRI L. 28.SRINIVASULU P.

MY STUDENTS