1993-1995 REGULAR BATCH(P.G.Centre, P.B.Siddhartha College of Arts & Science

S.No.

STUDENT NAME

S.No.

STUDENT NAME

S.No.

STUDENT NAME

S.No. STUDENT NAME
3602 Babu Rao T. 3603 Ch.NageswaraRao. R. 3604 Devi Kumari K. 3605 Dinesh Gandhi M.
3606 D.V.N.Lakshmi.G 3607 Faroque Sk. 3608 Jaya Prada R. 3609 Jhansi Lakshmi
3610 Lakshmana Rao M. 3611 Lakshmi Gayathri I. 3612 Lakshmi Narayana K. 3613 Lalitha Kumari P.
3614 Mallikharjuna Sarma P. 3616 Mary Sailaja K. 3617 Naga Kumari K. 3618 Padmaja G.
3619 Padmaja P. 3620 Padmavathi P. 3621 Prasannanjaneyulu B. 3622 Punna Rao G.
3623 Rameshwar Ch. 3624 Ratna Kumari Y. 3625 Sailaja Rani V. 3627 Sree Lakshmi P.
3628 Sree Latha B. 3629 Sree Rama N. 3630 Sridhar Ch. 3631 S.B.Bhushan V.
3632 Srinivasa Sai P. 3633 Sudhakar B. 3634 Sujatha K. 3635 Suneetha J.
3636 Suresh Kumar Y. 3637 Surya Chandra L. 3638 Usha Rani N. 3639 V.P.Rama Devi Y.
3640 V.Rama Krishna A. 3641 Vijaya Lakhsmi G. 3642 Venkayamma S. 3643 Madhavi H.
3644 Monica JeevanMai 3645 Phani Kumar P. 3646 Kutumba Rao K.Y. 3647 Krishna Mohan S.